Dzień II - Czystość

Dzień II

Rozważanie: CZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA

Święty Józef odznaczał się wyjątkową czystością. Bóg wyróźnił go, uwalniając od złych skłonności, a on okazał się godny Bożego zaufania. Nie zawiódł Maryi Dziewicy, która mu się powierzyła; ich małżeństwo było wspólnotą czystych serc. Żyjąc w kręgu zwykłych, codziennych spraw, obcując z różnymi ludźmi, św. Józef rozwijał daną mu łaskę niewinności. Tak jak każdy człowiek, mając wolną wolę, mógł wybierać dobro albo zło. Jednak nigdy w życiu nie popiełnił żadnej niedoskonałości.

Święty Józefie, dobry mój Patonie, wyjednaj mi ten dar, żeby ani złe słowa, ani złe przykłady nie wywarły wpływu na moją duszę. Pomóż mi unikać okazji do grzechu, bo tak trudno mi walczyć z pokusami. Łatwo natomiast się uniewinniam, kiedy popełnię grzech. Znajduję wiele wykrętów, żeby zejść z prostej drogi przykazań. Moje intencje nie zawsze są czyste, w słowach czasem kryje się podstęp a czyny nieraz godzą w bliźniego.

Więc naucz mnie, święty Józefie, pilnej czujności nad mymi uczuciami i nad moją wyboraźnią, abym stał się człowiekiem prawym i szlachetnym, człowiekiem czystych rąk.