Modlitwa za rodzinę

Święty Józefie,
Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi,
Opiekunie rodzin,
Twojej ojcowskiej opiece
powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną 
Matkę.
Z największą miłością wypełniłeś obowiązki
troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej 
Rodziny.
Powierzam Ci moją rodzinę,
nasze prace, radości i cierpienia.
Powierzam Ci mojej dzieci (moich rodziców).
Wprowadź Jezusa do naszego domu,
pomóż nam przyjąć Go do naszych serc,
uproś nam łaskę miłości, zgody i pokoju,
aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne 
i wieczne.
Amen.

W: Święty Józef, wielki orędownik, Wyd. OO. Pijarów, Kraków 2012.