Dzień VIII - Miłość do Pana Jezusa

Dzień VIII

Rozważanie: MIŁOŚĆ DO PANA JEZUSA

Święty Józef kochał Jezusa gorącą miłością. Z woli Opatrzności był dla Syna Bożego ojcem na ziemi. Mógł dbać o Jego potrzebny, wychowywać Go i cieszyć się Jego stałą bliskością. Była to miłość ofiarna, zdolna do poświęceń i wyrzeczeń. Wszystkie niedostatki, przykrości i cierpienia hojnie wynagradzał mu Jezus swoją synowską miłością, szacunkiem i posłuszeństwem.

Święty Józefie, dobry mój Patronie, Ty wiesz, jak wątła i krucha jest moja miłość do Boga. On pierwszy mnie umiłował i oddał za mnie swoje życie, a ja odpowiadam Mu niewdzięcznością. Więcej kocham świat i siebie, i dbam raczej o sprawy doczesne.

Racz więc wyjednać mi czystą miłość, mocną i skuteczną, abym kochając szczerze Boga tu na ziemi, mógł potem w niebie cieszyć się Jego widokiem razem z Tobą i wszystkimi świętymi.