Modlitwa za umierających

O najłaskawszy Jezu, Miłośniku dusz,
błagamy Cię przez konanie Serca Twego Przenajświętszego
i przez boleści Matki Twej Niepokalanej,
obmyj we Krwi Twojej grzeszników całego świata,
którzy w tej chwili konają,
i tych, co dziś jeszcze umrzeć mają.

Serce Jezusa Konającego,
zlituj się nad konającymi.

Wezwania do Świętych Patronów dobrej śmierci:

Święta Maryjo, Królowo Wszystkich Świętych,
módl się za umierającymi.
Święty Michale Archaniele, módl się za umierającymi.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za umierającymi.
Święty Józefie, módl się za umierającymi.
Święta Barbaro, módl się za umierającymi.
Święta Małgorzato z Antiochii, módl się za umierającymi.
Święty Andrzeju z Avellino, módl się za umierającymi.

W: Święty Józef, wielki orędownik, Wyd. OO. Pijarów, Kraków 2012.