Dzień VII - Ufność

Dzień VII

Rozważanie: UFNOŚĆ ŚW. JÓZEFA

Święty Józef odznaczał się głęboką wiarą. Chociaż był doświadczany trudnymi próbami, nigdy się nie zachwiała jego ufność do Boga. Nie wątpił w słowa posłańca Bożego, nie wysuwał trudności, nie zwlekał, lecz spokojnie i zdecydowanie wypałniał polecenia, np. przymując Maryję do swego domu lub uciekając z Jezusem i Jego Matką do Epiptu.

Święty Józefie, dobry mój Patronie, wyjednaj mi cnotę ufności, której mi tak bardzo brakuje. Jakże często tracę nadzieję, gdy spotka mnie doświadczenie Boże, choroba lub inne cierpienie. Wówczas budzi się we mnie żal do Boga. Na widok panoszącego się zła, krzywdy ludzkiej, niesprawiedliwości, zaczynam wątpić, czy Bóg w ogóle istnieje, skoro na takie rzeczy pozwala.

Nie dopuść więc, święty Józefie, abym kiedykolwiek wątpił w Opatrzność Bożą, załamywał się lub był smutny. Niech moja twarz zawsze będzie pogodna, moje serce spokojne, a słowa życzliwe. Wyjednaj mi swymi modlitwami ufność w dobroć Boga, który mnie kocha.

Naucz mnie, święty Józefie, żyć w całkowitym zawierzeniu Bogu, abym w każdych warunkach z dziecięcą prostotą pozwolił się prowadzić Bożej Opatrzności, jak przystało temu, kto otrzymał obietnicę wiecznego szcześcia.