Psalmy ku czci św. Józefa (4)

Głowa Świętej Rodziny

Czcią i chwałą Józefa Bóg ukoronował,
w jego ręce z ufnością oddał swą Rodzinę.
On jak źrenicy oka strzegł Jej z Nazarecie,
o Jej dobro zabiegał z ojca troskliwością.
Weź, Józefie, w opiekę i naszą rodzinę,
niech i na nas łaskawie patrzą Twoje oczy.
Gdy się wszyscy do Ciebie garniemy jak dzieci,
chroń nas w cieniu swych skrzydeł, broń potęgą swoją.
Tyś jest naszą ucieczką w każdym utrapieniu.
Nikt z nas wstydu nie dozna, że zaufał Tobie.
Błogosławić będziemy imię Twe chwalebne,
żeś nas swojej pomocy nigdy nie odmówił.
O Twoich dobrodziejstwach pamięć nie zaginie.
Z wdzięcznością pokolenia wspominać je będą.
Imię przeto Józefa, Obrońcy naszego,
radośnie wysławiajmy, czcijmy je nabożnie.