Psamy ku czci św. Józefa (1)

Mąż sprawiedliwy

Wysławiać Cię pragniemy, Mężu sprawiedliwy,
bo na ziemi i w niebie imię Twe chwalebne.
Pan, co mieszka w światłości obrał Cię przed wieki,
wiódł Cię cnoty ścieżkami, przyodział światłością.
Jako Mąż sprawiedliwy przed obliczem Pana proś Go,
by nas oczyścił z wszelkiej nieprawości.
Odpędź od nas szatana, chroń od sideł jego,
wszak Ty zawsze wspomagasz wzywających Ciebie.
Pokrzepiaj nasze siły na drodze świętości,
aby się nogi nasze nigdy nie zachwiały.
O wierny sługo Boga, pośpiesz nam z pomocą,
swą prawicę z wysoka wyciągnij nad nami.
Kogóż możem się lękać, gdyś Ty nam Obrońcą,
pod skrzydłami Twoimi któż nam szkodzić może?
Chwalmy przeto Józefa, Piastuna Jezusa,
Jego imię chwalebne wszyscy wysławiamy.