Dzień V - Pobożność

Dzień V

Rozważanie: POBOŻNOŚĆ ŚW. JÓZEFA

Święty Józef był człowiekiem bogobojnym. Kochał Boga całym sercem i służył Mu w pokorze. Wszystko, czego Bóg od niego zażądał, wypełniał z wierną miłością i poświęceniem. Starał się o to, by swoim życiem i pracą podobać się Jemu. Ośrodkiem jego myśli, celem wszystkich starań był Bóg, później – Jezus; żył z Nim i dla Niego. W tym zjednoczeniu z Bogiem wyraża się najpełniej pobożność św. Józefa.

Święty Józefie, dobry mój Patronie, naucz mnie swoim przykładem, abym w każdej sytuacji szukał Boga i żył w Jego obecności. Ty wiesz, jak rzadko dostrzegam znaki Bożej Opatrzności w moim życiu. Tak mało myślę o Bogu. Moja modlitwa często jest jałowym obowiązkiem.

Naucz mnie, święty Józefie, częściej zwracać swe serce ku Bogu. Naucz łączyć myśli i uczucia z Matką mego Pana, z aniołami i świętymi. I módl się razem ze mną tak, jak modliłeś się z Jezusem, Twoim przybranym Synem.