Psalmy ku czci św. Józefa (3)

Przybrany ojciec Jezusa

Niech przed Tobą, Józefie, wszyscy głowy chylą,
wysławiając z podziwem Twoją godność wielką.
Bóg Ci władzę ojcowską dał nad swoim Synem,
który czcił Cię jak ojca, jak ojca miłował.
Kierowałeś na ziemi Tym, co w niebie włada,
pokarm Temu dawałeś, który wszystkich żywi.
Przeto sławić Cię będą ludzkie pokolenia,
w Twoje imię do Boga wzniosą ręce swoje.
Tyś się w życie Jezusa z zachwytem wpatrywał,
swoje serce do Jego Serca upodobnił.
Bądź za Jego przykładem dla nas miłosierny,
trzymaj nas swą prawicą, byśmy nie upadli.
Spraw to, byśmy wzrastali, jak Jezus przy Tobie,
w latach, w łasce, w mądrości przed Bogiem i ludźmi.
Chwalmy przeto Józefa, Piastuna Jezusa,
Jego imię chwalebne pieśnią wysławiajmy.