Dzień IV - Posłuszeństwo

Dzień IV

Rozważanie: POSŁUSZEŃSTWO ŚW. JÓZEFA

W ciągu całego życia św. Józef był doskonale posłuszny. Ewagnelia nadaje mu zaszczytne miano sprawiedliwego, ponieważ żył w bojaźni Bożej i wykonywał wiernie przepisy prawa Bożego i ludzkiego. Chętnie wypełniał polecenia aniołów i ludzi, nawet wtedy, gdy były trudne i zmieniały jego plany życiowe. Choć nie zawsze je rozumiał, czynił to, co mu nakazano bez ociągania się i bez względu na trudności.

Święty Józefie, dobry mój Patronie, wyjednaj mi tę łaskę, abym znajdował upodobanie w posłuszeństwie ze względu na Boga, który zawsze i we wszystkim pragnie mego dobra.

Bó mi objawia swoją wolę przez przykazania, a ja tak często je łamię, kieruję się własnym upodobaniem, wygodą, egoizmem. Lekomyślnie popełniam drobne niewierności i łatwo ulegam pokusom, natomiast z łaski spowiedzi korzystam opieszale. Lekceważę sobie dobre natchnienia i rady światłych ludzi, których mi Bóg pozwala spotykać. Nawet pomijam głos mego sumienia, gdy mi tak wygodnie.

Pomóż mi więc, św. Józefie, abym umiał mądrze korzystać z pomocy w życiu duchowym i wyjednaj mi cnotę posłuszeństwa.