MARIA Z AGREDY, MISTYCZNE MIASTO BOŻE

* Za przyczyną św. Józefa można otrzymać cnotę czystości i zwyciężać niebezpieczeństwa pokus zmysłowości.
* Przez niego można dostąpić potężnej łaski wyzbycia się stanu grzechu i pojednania z Bogiem.
* Za jego przyczyną można uzyskać łaskę Maryi i prawdziwe do Niej nabożeństwo.
* Przez niego możemy dostąpić łaski szczęśliwej śmierci i opieki przeciw szatanowi w godzinę śmierci.
* Złe duchy drżą, gdy słyszą imię Józefa.
* Dzięki niemu można uzyskać zdrowie ciała i pomoc w różnych potrzebach.
* Za jego przyczyną rodziny otrzymają dar potomstwa.