Kielce: „Solidarność” i czciciele św. Józefa na uroczystości odpustowej

Siódmą Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność” Województwa Świętokrzyskiego zorganizowali związkowcy tego regionu w odpust św. Józefa, spotykając się na Eucharystii w kościele św. Józefa Robotnika w Kielcach, gdzie modlono się w intencji ludzi pracy, bezrobotnych oraz poszkodowanych w wypadkach przy pracy.
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Jan Zwierzchowski z kieleckiej Kurii. Kaznodzieja nawiązał do nauczania Jana Pawła II, a szczególnie do rozważania papieskiego na temat „zwyczajnych atrybutów” współczesnej świętości, m.in. w nawiązaniu do książki „Przekroczyć próg nadziei”. „Świętość nie polega na dokonywaniu rzeczy niezwykłych, a raczej na osobistym – niezwykłym, podejściu do codziennych obowiązków i normalnych spraw” – mówił, przywołując przykład patrona dnia św. Józefa Robotnika. – „To święci chronią Kościół przed miernotą” – podkreślał.

Z kolei ks. prałat Jan Iłczyk, proboszcz parafii, apelował: „1 maja Filipińczycy modlą się na różańcu za Polskę. Dołączmy do nich z naszą modlitwa, odmawiając Anioł Pański i Tajemnice Bolesne Różańca w intencji ojczyzny oraz o pokój na świecie”.

Po Mszy św. w uroczystej procesji wokół kościoła, połączonej z sypaniem kwiatów, przeszły poczty sztandarowe, delegacje zakładów pracy, Akcji Katolickiej, wspólnot parafialnych oraz wierni – w sumie kilka tysięcy osób.

Związkowcy złożyli także wiązanki kwiatów pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki, stojącym na Placu Najświętszej Maryi Panny oraz przed tablicą upamiętniającą powstanie “Solidarności” przy kieleckiej bazylice.
dziar / Kielca
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 maja 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski