Koronka do św. Józefa (I)

Na krzyżyku: Pozdrawiam Cię, święty Józefie, łaski Bożej pełen, błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony owoc żywota Najczystszej Oblubienicy Twojej, Jezus. Święty Józefie, Piastunie Dzieciątka Jezus i Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy, módl się za niami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Na dużych paciorkach: Święty Józefie, Mężu sprawiedliwy, naucz nas świętego życia.

Na małych paciorkach: Święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusowego, módl się za nami.

Na zakończenie: Pod Twoją obronę uciekamy się, święty Józefie, Wcielonego Boga mniemany Ojcze, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Ojcze chwalebny i błogosławiony, Opiekunie nasz, Ptronie nasz, Pocieszycielu nasz. Z Twoim mnienanym Synem Jezusem nas pojednaj. Twojemu Synowi nas polecaj. Twojemu najmilszemu Synowi nas oddawaj.

W. Niech będzie błogosławione imię świętego Józefa.
O. Teraz i na wieki.