Akt poświęcenia się św. Józefowi

Święty Józefie,
mój najmilszy Ojcze,
po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu,
Tobie się powierzam i oddaję,
jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego 
Przeczysta Matka.
Przyjmij mnie za swoje dziecko,
bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, 
Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy.
O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie,
prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi.
Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością
i być gotowym do poświęceń dla bliźnich.
Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana
i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka.
Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej.
O najdroższy święty Józefie,
bądź piastunem mej duszy,
odkupionej Krwią Chrystusa.
Czuwaj nade mną,
jak strzegłeś Dzieciątka Jezus,
a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite 
posłuszeństwo,
bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę 
zbawiony.
Nie patrz na moja nędzę,
ale dla miłości Jezusa i Maryi
przyjmij mnie pod swą ojcowską opiekę.
Amen.

W: Święty Józef, wielki orędownik, Wyd. OO. Pijarów, Kraków 2012.