Modlitwa rodziców oczekujących narodzin swego dziecka

Panie Boże!
Ty jesteś Stwórcą wszechświata i Dawcą życia - 
wierzymy w to!
Ty jesteś wszechmocny i dobry - ufamy Ci!
Ty troszczysz się o każdego człowieka - 
kochamy Cię!
I błagamy:
Pozwól, aby to nasze dziecko szczęśliwie się urodziło, 
aby żyło.
Obyśmy byli dla niego kochającymi opiekunami
i dobrymi wychowawcami.
Już teraz zawierzamy je Tobie;
niech wzrasta w Twojej łasce i niech żyje
na Twoją chwałę.
I niech będzie nasza radością.
Amen.

Zdrowaś Maryjo...
Święty Józefie - patronie rodzin, wstawiaj się za nami.

W: Święty Józef, wielkie orędownik, Wyd. OO. Pijarów, Kraków 2012.