Różaniec św. Józefa

Część I. Czystość św. Józefa
Tajemnica I: Józef zostaje zaręczony z Dziewicą Maryją
Tajemnica II: Józef dowiaduje się od anioła o poczęciu Jezusa
Tajemnica III: Józef mężem Maryi
Tajemnica IV: Podróż Józefa i Maryi do Betlejem
Tajemnica V: Józef świadkiem narodzin Jezusa.

Część II: Posłuszeństwo św. Józefa
Tajemnica I: Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Tajemnica II: Anioł nakazuje Józefowi udać się do Egiptu
Tajemnica III: Maryja i Józefa wraz z Jezusem uciekają do Egiptu
Tajemnica IV: Anioł ukazuje się Józefowi w Egipcie
Tajemnica V: Maryja i Józef wraz z Jezusem powracają, by zamieszkać w Nazarecie

Część III: Cierpienia św. Józefa
Tajemnica I: Józef pracuje dla Maryi i Józefa w Nazarecie
Tajemnica II: Józef i Maryja szukają zaginionego Jezusa
Tajemnica III: Józef i Maryja odnajdują Jezusa w świątyni
Tajemnica IV: Jezus wraca do Nazaretu z Rodzicami i jest im poddany
Tajemnica V: Józef umiera w ramionach Jezusa i Maryi

Na dużych ziarenkach: Ojcze nasz
Na małych ziarenkach: Zdrowaś Maryjo albo: Bądź pozdrowiony Józefie święty, łaski Bożej pełen. Jezus i Maryja z Tobą. Błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony owoc oblubienicy Twojej Maryi, Jezus.
Święty Józefie, opiekunie Jezusa, oblubieńcze Maryi, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Źródło: Różaniec św. Józefa, opr. Ks. Piero Amenta, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2011.