Dzień III - Cierpliwość

Dzień III

Rozważanie: CIERPLIWOŚĆ ŚW. JÓZEFA

Śwęty Józef w całym życiu odznaczał się cierpliwością. W Betlejem szukał wytrwale schronienia dla Maryi oczekującej Dziecka. Podczas dalekiej drogi do Egiptu wycierpiał wiele trudów i niewygód. Będąc w obcym kraju musiał zdobywać środki utrzymania. Po powrocie do Nazaretu codzienną ciężką pracą fizyczną zapewniał byt materialny Świętej Rodzinie.

Święty Józefa, dobry mój Patronie, przeżyłeś tyle zmartwień i goryczy, zaznałeś wiele przykrości od ludzi, Bóg Cię doświadczył w sposób niezrozumiały. Wyjednaj dla mnie łaskę wytrwałości w codziennych, zwykłych sprawach i w tych bolesnych, nieoczekiwanych. Tak bardzo mi brakuje cnoty cierpliwości. Nie umiem czekać, ogarnął mnie pośpiech. Cofam się przed każdą niewygodą i bólem fizycznym, drobną dolegliwość uważam za krzywdę, zniechęcam się łatwo do ludzi.

Więc proszę Cię, św. Józefie, wyproś mi tę łaskę, bym umiał naśladować Ciebie i ze spokojem, nie tracąc nigdy równowagi ducha, z mądrą cierpliwością przyjmował wszystko, co Bóg raczy zesłać.