Psalmy ku czci św. Józefa (5)

Ojciec wiernych

Błogosławmy Józefa sercem i ustami;
on nas wszystkich w Jezusie miłuje jak ojciec.
Ponad synów Adama został wywyższony,
na swych rękach piastował Zbawiciela ludzi.
Z Jego Serca Boskiego, które czuł przy sobie,
przejął dobroć ojcowską, miłosierdzie wielkie.
Oczy jego łaskawie na nas spoglądają,
bo w Jezusie nas wszystkich ma za dzieci swoje.
Wszystkich pragnie gromadzić pod skrzydłami swymi,
bo ma dla nas od Boga nieprzebrane dary.
Nie odmówi nikomu, kto go szczerze prosi,
gdyż go Bóg sam uczynił opiekunem naszym.
W ręce Twoje, Józefie, jakby ojcu swemu,
powierzamy swe życie i godzinę zgonu.
A gdy Ci Pan polecił, byś nas miał w opiece,
więc prowadź nas bezpiecznie do wiecznej światłości.