Wezwania do świętego Józefa

Ojcze wiary trudnej, chroń nas przed niewiarą i wygodnictwem! 
Mężu troskliwy, niech nie będzie rozbitych małżeństw i dzieci niczyich! 
Obrońco Chrystusa, stań po stronie pokrzywdzonych i biednych! 
Żywicielu Rodziny, niech Chrystus w głodnych otrzyma pajdę chleba! 
Stróżu Dziewicy, stań między zakochanymi! 
Wzorze sprawiedliwości, niech bogaci wezmą trochę nędzy! 
Robotniku Nazaretański, naucz nas rzetelnie pracować! 
Kotwico nieszczęśliwych, zakwitnij różą w cierpieniach! 
Aniele umierających, na progu wieczności rękę podaj! 
Patronie szarych dni, bądź nam słońcem wiosennym!