Koronka do Świętej Rodziny

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki
wieków. Amen.

(Na dużych paciorkach różańca)

Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu,
który był posłuszny Maryi i Józefowi świętemu.

(Na małych paciorkach różańca)

Jezu, Maryjo, Józefie,
oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

(Na zakończenie)

Chwała Ojcu...


W: Święty Józef, wielki orędownik, Wyd. OO. PIjarów, Kraków 2012.