Wezwania ku czci ukrytego życia św. Józefa z Jezusem i Maryją

Święty Józefie, spraw, aby Jezus przyszedł do mojej duszy i uświęcił mnie.
Święty Józefie, spraw, aby Jezus przyszedł do mego serca i uczynił je wspaniałomyślnym.
Święty Józefie, spraw, aby Jezus przyszedł do mego umysłu i oświecał go.
Święty Józefie, spraw, aby Jezus prowadził moją wolę i umacniał ją.
Święty Józefie, spraw, aby Jezus kierował moimi myślami i oczyszczał je.
Święty Józefie, spraw, aby Jezus prowadził moje pragnienia i poprawiał je.
Święty Józefie, spraw, aby Jezus spojrzał na moje czyny i pobłogosławił im.
Święty Józefie, spraw, aby Jezus zapalił we mnie miłość ku Sobie.
Święty Józefie, uproś mi u Jezusa naśladowanie Twoich cnót.
Święty Józefie, uproś mi u Jezusa prawdziwą pokorę ducha.
Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łagodność serca.
Święty Józefie, uproś mi u Jezusa pokój duszy.
Święty Józefie, uproś mi u Jezusa świętą bojaźń Bożą. 
Święty Józefie, uproś mi u Jezusa pragnienie doskonałości. 
Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łagodność charakteru. 
Święty Józefie, uproś mi u Jezusa czyste i miłosierne serce. 
Święty Józefie, uproś mi u Jezusa święte zgadzanie się z cierpieniem. 
Święty Józefie, uproś mi u Jezusa mądrość wiary. 
Święty Józefie, uproś mi u Jezusa błogosławieństwo na wytrwanie w dobrych czynach. 
Święty Józefie, uproś mi u Jezusa siłę do dźwigania moich krzyży. 
Święty Józefie, uproś mi u Jezusa nieprzywiązywanie się do materialnych dóbr tego świata. 
Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łaskę kroczenia zawsze wąską ścieżką do Nieba. 
Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łaskę unikania wszelkich okazji do grzechu. 
Święty Józefie, uproś mi u Jezusa święte pragnienie wiecznej szczęśliwości. 
Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania do końca. 
Święty Józefie, nie opuszczaj mnie. 
Święty Józefie, spraw, aby moje serce nigdy nie przestało Cię kochać, a moje wargi Cię chwalić. 
Święty Józefie, przez Twą miłość dla Jezusa spraw, abym i ja podobnie Go kochał. 
Święty Józefie, przyjmij mnie jako swego oddanego sługę. 
Święty Józefie, Tobie się oddaję; przyjmij me błagania i usłysz moje modlitwy. 
Święty Józefie, nie opuść mnie w godzinie mej śmierci. 
Jezu, Maryjo, święty Józefie, Wam oddaję moje serce i moją duszę. 
(3 razy - Chwała Ojcu...)