"Krótka" Litania

Patronie zaskoczonych niespodzianą wieścią, co przerasta jak drzewo wiele niższe trawy - (módl się za nami)
Patronie zmęczonych daremnym stukaniem do ciepłych domów, drzwi pozamykanych - 
Patronie uciekających po nocy pośpiesznie i wygnańców, co żyją latami wśród obcych - 
Patronie zatroskanych o przyszłość swych dzieci - 
Patronie strwożonych, tak jak Ty, proroctwem - 
Patronie zwykłych szarych ludzi, cierpliwie pogodnych, ze spracowanymi, biednymi rękami, bezsłownie wiernych - 
Patronie łagodny - 
Święty Józefie - módl się za nami!