Psalmy ku czci św. Józefa (2)

Oblubieniec Maryi

Ciebie, święty Józefie, sławią pokolenia,
bo Twe imię chwalebne na ziemi i w niebie.
Tyś jest Mężem, którego wybrał Bóg przed wieki,
byś poślubił Dziewicę, Rodzicielkę Bożą.
Duch Cią Święty z Nią złączył przeczystą miłością,
upodobnił Cię do Niej bogactwem świętości.
Twą niewinność bez skazy niechaj wszyscy sławią,
boś się dla niej stał godny stróżem być Dziewicy.
Przeto w Twoją opiekę siebie oddajemy,
byś strzegł naszej czystości przez Boga wskazanej.
W jednąś duszę się załączył z Dziewicą bez skazy,
Z Niąś się cieszył Jej Synem i trwożył o Niego.
Jak miłością na ziemi byłeś z Nią związany,
tak i przy Niej masz chwałę w królestwie Jezusa.
Po Jezusie, Maryi, imię Twe najdroższe,
które w niebie, na ziemi wszyscy błogosławią.