Godzinki o św. Józefie

Jutrznia

Zacznijcie usta nasze chwalić Boga swego,
I wielbić Go na wieki w Świętych sługach Jego.
Przybądź na pomoc Święty Józefie Piastunie,
Z Jezusem i Maryją, przy ostatnim zgonie.
Chwała Ojcu, i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Józefie! z pokolenia Dawida wydany,
Opiekunie Jezusa od Boga wybrany!
Poślubiony Panience stanu anielskiego,
Stróżu Arki przeczystej Króla niebieskiego!
Tyś sam jeden z młodzianów innych bardzo wiele
Oblubieńcem Maryi obrany w kościele:
Gdy łaska zakwitnęła w ręku twych cudownie,
Gołębica usiadła na głowie nadobnie.

K. Postanowił go Panem domu swego:
W. I książęciem wszystkiej posiadłości Jego.
K. Módl się za nami Święty Józefie,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

K. Módlmy się: Prosimy Cię Panie abyśmy przez zasługi Józefa Świętego, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, wspomożeni byli, iż czego prośbami naszymi otrzymać nie możemy, aby nam za jego przyczyną dano było; który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w
pokoju.
W. Amen.
Pryma

Przybądź na pomoc Święty Józefie Piastunie,
Z Jezusem i Maryją, przy ostatnim zgonie.
Chwała Ojcu, i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Tyś strapiony, nie wiedząc skrytej tajemnice,
Myślisz zaraz opuścić swą Oblubienicę:
Już to wszystko szwankuje! We śnie Anioł głosi:
Wesel się, mówi, nie bój, Panna Boga nosi.
Ocknąwszy tedy ze snu, uwierzyłeś słowom:
Jakoż też należało takim wierzyć mowom.
Zjednaj nam, byśmy wiary świętej tajemnice
Poznawszy, obaczyli w niebie Boskie lice!

K. Sprawiedliwy rozrastać się będzie jako lilija:
W. I będzie kwitnął przed Panem.
K. Módl się za nami Święty Józefie:
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.


K. Módlmy się: Prosimy Cię Panie abyśmy przez zasługi Józefa Świętego, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, wspomożeni byli, iż czego prośbami naszymi otrzymać nie możemy, aby nam za jego przyczyną dano było; który żyjesz i królujesz na wieki wieków.


W. Amen.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w
pokoju.
W. Amen.

Tercja

Przybądź na pomoc Święty Józefie Piastunie,
Z Jezusem i Maryją, przy ostatnim zgonie.
Chwała Ojcu, i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Wszystek świat popisują idźże do Betlejem;
Oddaj swe posłuszeństwo, pospiesz z Zbawicielem,
Który się tam narodzi, obaczysz Go w ciele,
Czego czekał Symeon przez lat bardzo wiele.
Stało się, że Maryja Jezusa powiła;
W pieluszki uwinąwszy, w żłobie położyła,
Którego nawiedzając pasterze witali,
Toż czyniąc trzej Królowie dary Jemu dali.

K. Zaszczepiony w domu Pańskim;
W. W przysionkach domu Boga naszego.
K. Módl się za nami Święty Józefie,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

K. Módlmy się: Prosimy Cię Panie abyśmy przez zasługi Józefa Świętego, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, wspomożeni byli, iż czego prośbami naszymi otrzymać nie możemy, aby nam za jego przyczyną dano było; który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w
pokoju.
W. Amen.
Seksta

Przybądź na pomoc Święty Józefie Piastunie,
Z Jezusem i Maryją, przy ostatnim zgonie.
Chwała Ojcu, i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Nie śpi Herod okrutny, już dziatki morduje,
Krew niewinną rozlewa, Boga prześladuje,
Swym mieczem na Maryi Jedynaka godząc:
Kwap że się do Egiptu, z Jezusem uchodząc.
Natychmiast usłuchałeś głosu Anielskiego,
Byś od śmierci zachował Syna Panieńskiego.
Zostawałeś w Egipcie z Jezusem, i Jego
Matką miłą, Maryją, do czasu pewnego.

K. Wierny sługa i roztropny,
W. Którego Pan postanowił za stróża Matki swojej.
K. Módl się za nami Święty Józefie,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

K. Módlmy się: Prosimy Cię Panie abyśmy przez zasługi Józefa Świętego, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, wspomożeni byli, iż czego prośbami naszymi otrzymać nie możemy, aby nam za jego przyczyną dano było; który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w
pokoju.
W. Amen.

Nona

Przybądź na pomoc Święty Józefie Piastunie,
Z Jezusem i Maryją, przy ostatnim zgonie.
Chwała Ojcu, i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Ty po śmierci Heroda, z przestrogi Anielskiej,
Powróciłeś do ziemi znowu Izraelskiej,
Szedłszy do Galilei z Bogiem, Matką Jego,
Zażywałeś w Nazaret stanu pokornego.
I tam między krewnymi w radości mieszkałeś,
Zbawiciela z dzieciństwa światu wychowałeś.
Żywiłeś ciężką pracą, potem czoła swego,
Pod swą mając opieką Boga wcielonego.

K. Umiłował go Pan i przyozdobił:
W. W odzienie chwały przyoblekł go.
K. Módl się za nami Święty Józefie,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

K. Módlmy się: Prosimy Cię Panie abyśmy przez zasługi Józefa Świętego, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, wspomożeni byli, iż czego prośbami naszymi otrzymać nie możemy, aby nam za jego przyczyną dano było; który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w
pokoju.
W. Amen.
Nieszpory

Przybądź na pomoc Święty Józefie Piastunie,
Z Jezusem i Maryją, przy ostatnim zgonie.
Chwała Ojcu, i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Tyś był stracił Jezusa dwunastego roku,
Jedyną twą pociechę, jak źrenicę w oku:
Szukasz wszędzie, znajdujesz w pośrodku doktorów,
Strzeżesz pilno wiecznego Króla Archaniołów.
Któryć się w posłuszeństwo jak Ojcu, podaje
Twoim, Pan nieba, ziemi, poddanym się staje
Ojcem ciebie mianuje, Matką zaś Maryją
Ten któremu Anieli wiecznie czołem biją.

K. Ten który strzeże Pana swego:
W. Na wieki uczczon będzie.
K. Módl się za nami Święty Józefie,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

K. Módlmy się: Prosimy Cię Panie abyśmy przez zasługi Józefa Świętego, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, wspomożeni byli, iż czego prośbami naszymi otrzymać nie możemy, aby nam za jego przyczyną dano było; który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w
pokoju.
W. Amen.

Kompleta

Racz nas nawrócić grzesznych o Panie do siebie,
Byśmy z Tobą na wieki królowali w niebie.
Przybądź na pomoc Święty Józefie Piastunie,
Z Jezusem i Maryją, przy ostatnim zgonie.
Chwała Ojcu, i Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Szczęśliwyś jest Józefie, gdy cię leżącego,
Trzyma Jezus z Maryją już konającego.
Za twe wierne usługi posługę oddają,
Przy świętem zejściu twoim pociechy dodają.
Z jednej strony Pan Jezus, z drugiej Matka Jego,
Anieli też trzymają Józefa Świętego.
Tak szczęśliwie dokonał, który służył wiernie,
Teraz bierze zapłatę w niebie nieśmiertelnie.

K. Ukoronowałeś go chwałą żywota Panie.
W. I postanowiłeś go nad dziełami rąk Twoich.
K. Módl się za nami Święty Józefie,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

K. Módlmy się: Prosimy Cię Panie abyśmy przez zasługi Józefa Świętego, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, wspomożeni byli, iż czego prośbami naszymi otrzymać nie możemy, aby nam za jego przyczyną dano było; który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w
pokoju.
W. Amen.
Ofiarowanie Godzinek

Te godzinki pokornie z serca uprzejmego,
Ofiaruj Patronie, Ty przed Pana swego,
Zanieś na tron wysoki w modlitwie gorącej,
Abyśmy byli w chwale końca nieznającej.