Nowenna do św. Józefa (II)

Modlitwa na każdy dzień nowenny
 
Wezwanie: Wszechmogący Boże, który powołałeś św. Józefa do godności Oblubieńca Dziewicy Maryi i Opiekuna Słowa Wcielonego, przyjmij tę nowennę na większą cześć i chwałę Twoją oraz na podziękowanie za wszystkie dary i łaski otrzymane za przyczyną św. Józefa, naszego Patrona.
Proszę pokornie, abym i teraz otrzymał upragnioną łaskę (wymienić), jeżeli to jest zgodne z Twoją wolą i pożyteczne dla dobra mej duszy.

Hymn
Józefie, imię twe chwałę niech bierze
od niebian, my też ciebie uwielbiamy,
Iż, pełen zasług, dziewicze przymierze
Zawierasz z Panną bez plamy!

Gdy widząc Maryję brzemienną, drżysz cały,
Sam anioł Boże oznajmia ci dzieła,
Że sprawą Ducha, nie tracąc swej chwały,
Dzieciątko w łonie poczęła!

Ty Wcielonemu kornie służysz Słowu,
W egipskiej ziemi obce wiedziesz łany,
W Jerozolimie je tracisz i znowu znajdujesz,
szczęścia łzą zlany!

Po zgonie – innym uwielbia śmierć błoga
I palmą chwały uwieńcza najmilej:
Ty świętym równy – żyw widzisz twarz Boga
Przez dziwnej łaski przywilej.

Najświętsza Trójco, proszącym zmaż winy,
Daj przez Józefa w niebiańskie wnijść włości
I zawsze Tobie wśród rajskiej krainy
Pieśń wdzięczną śpiewać miłości! Amen.

W. Módl się za nami święty Józefie,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, racz nam dopomóc, abyśmy za jego przyczyną mogli otrzymać wszystko, czego sami nie możemy uzyskać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Wezwanie z modlitwą i hymnem odmawia się w każdy dzień nowenny).