XXVI. B. Martelet OCR, MODLITWA WSPÓLNOT ZAKONNYCH

Zwracamy się do Ciebie, o nasz chwalebny Ojcze, święty Józefie, jako do naszego łaskawego Orędownika u Boga. Wzywamy Cię, czcimy Cię, kochamy i w Tobie pokładamy naszą nadzieję. Błagamy Cię, abyś nas jak dzieci swoje strzegł za życia i w godzinę śmierci. Oddajemy Ci troskę o nasze dusze, racz je przedstawić Jezusowi i zjednoczyć je z Nim i z Maryją więzami najczulszej miłości.

Ukryj nas w żłóbku Zbawiciela i odsłaniaj tam przed nami skarby życia pokornego i ubogiego. Uproś nam ducha głębokiego życia wewnętrznego i wszelkie łaski płynące z tajemnicy Boskiego Dziecięctwa. Bądź przewodem, przez który to źródło czystości, pokory i posłuszeństwa rozleje się na nas. Pouczaj nas, o wielki Święty, rządź nami, strzeż nas. Wyjednaj nam doskonałą zgodność z wolą Bożą i wszystkie cnoty właściwe stanowi zakonnemu. Ochraniaj zawsze nasz zakon i tych, którzy stoją na jego czele.

Spoglądaj łaskawym okiem na ten dom, przyciągaj do niego osoby zdolne chwalić Boga, a innych nie dopuszczaj. Rozlej swoje błogosławieństwo na tych, którzy nam czynią dobrze, i na tych, którzy Ciebie chwalą. Rozciągnij je również na osoby, na których intencję mamy się modlić. Nie zrażaj się naszą niegodnością, o Józefę święty, któremu ofiarujemy nasze serce, naszą wdzięczność i miłość. Amen.