19/ Tajemnica św. Józefa: Józef, małżonek Maryi

Zgodnie z Bożą ekonomią tajemnicza wielkość Józefa polega na tym, że prawdziwie jest on mężem Maryi, i z tego powodu jest ojcem Jezusa. Choć dobrowolnie wybrał Maryję na małżonkę - taki był pierwszy zamysł jego serca - to jednak musiał zgodzić się na to, że jego wybór zostanie podporządkowany Bożemu upodobaniu względem Maryi, która już wcześniej całkowicie ofiarowała się Bogu. Bóg domaga się od serca Józefa jakże radykalnego oczyszczenia.

Miłość Józefa do Maryi musi zostać ofiarowana Ojcu i może się urzeczywistnić tylko zgodnie z Bożym upodobaniem.

Czyż jednak Bóg nie wymaga tego od każdej ludzkiej miłości, która ma osiągnąć wymiar nadprzyrodzony poprzez miłość-caritas? Tak, i to radykalnie, jednak w przypadku Józefa to, co zazwyczaj jest radykalne i fundamentalne, staje się wyraźnie widoczne i aktualne. Aby prawdziwie poślubić Maryję, musi w swoim sercu żyć tym, czym Ona żyje w odniesieniu do Boga: ofiarą z całego swojego życia złożoną w pełnym zawierzeniu.

W: Marie-Dominique Philippe OP, Tajemnica św. Józefa, Warszawa 2011.