O św. Józefie przed koronacją

- Jan Paweł II chciał, żeby św. Józef, ten, który nie bał się wziąć Maryi z Jezusem do siebie, był patronem nowego tysiąclecia chrześcijaństwa i nowej ewangelizacji - przypomniał ks. dr prałat Andrzej Latoń z Kalisza podczas sesji józefologicznej. Spotkanie poświęcone osobie i misji św. Józefa odbyło się 13 marca w poznańskim kościele oo. karmelitów pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, jako kolejny etap przygotowań do koronacji czczonego tam wizerunku tego świętego. Prelegent, który jest wikariuszem generalnym diecezji kaliskiej, prezesem Polskiego Studium Józefologicznego w Kaliszu oraz dyrektorem tamtejszego Centrum Józefologicznego, a tym samym osobą najbardziej w Polsce kompetentną, jeśli chodzi o św. Józefa, podkreślił szczególne miejsce świętego w historii zbawienia. - Św. Józef nie był biernym obserwatorem tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, ale pełnił w niej ważną rolę, był sługą zbawienia i jego świadkiem. Stąd też Jan Paweł II w opublikowanej 25 lat temu adhortacji o św. Józefie "Redemptor Custos" prosi, aby modlić się o orędownictwo św. Józefa: "Jest on ustawicznie potrzebny Kościołowi nie tylko dla obrony przeciw pojawiającym się zagrożeniom, ale także i przede wszystkim dla umocnienia go w podejmowaniu zadania ewangelizacji świata i nowej ewangelizacji obejmującej kraje i narody, w których niegdyś religia i życie chrześcijańskie kwitły, a dzisiaj wystawione są na ciężką próbę" - zaznaczył ks. dr Latoń. Zwrócił też uwagę, za błogosławionym papieżem, na św. Józefa jako obrońcę życia i rodziny, co ma tym większe znaczenie w czasach, kiedy te wartości są tak bardzo atakowane i niszczone. Podczas sesji przypomniano również historię i znaczenie kultu św. Józefa w zakonie karmelitańskim oraz w istniejącym od XVII w. poznańskim kościele - pierwszej świątyni w Polsce mającej za patrona tego świętego.

Przypomnijmy, że koronacja na prawie diecezjalnym cudownego wizerunku św. Józefa czczonego w kościele oo. karmelitów na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu - archidiecezjalnym sanktuarium św. Józefa, odbędzie się w niedzielę 23 marca. Wcześniej poświęcone korony na skronie św. Józefa i trzymanego przez niego Dzieciątka Jezus nałoży abp Stanisław Gądecki podczas Mszy św., której będzie przewodniczył o godz. 13.00.

W: Przewodnik Katolicki nr 12, 23 III 2014 r., Poznań.