B. Dziadura: Mężczyzna, mąż, ojciec

Niedziela: Edycja zielonogórsko-gorzowska 11/2003

Święty Józef jako "mąż sprawiedliwy" jest wzorem ojca rodziny. Już w VIII w. czczono go w Kościele Wschodnim w Oktawie Bożego Narodzenia. W Kościele Zachodnim kult ten rozszerzył się znacznie później. W XV w. ostatecznie ustala się data jego święta na 19 marca, a papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego.

Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny winna stać się dniem modlitwy za mężczyzn, mężów i ojców rodzin chrześcijańskich, a także przypomnieniem o godności i znaczeniu powołania do bycia mężem i ojcem. "Mężczyzna, ukazując i przezywając na ziemi ojcostwo samego Boga - mówi Papież Jan Paweł II - powołany jest do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim członkom rodziny. Spełni to zadanie przez wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki, przez troskliwe pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego ze współmałżonką, przez pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza ją w spójni i całości, przez dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego, które skutecznie wprowadza dzieci w żywe doświadczenie Chrystusa i Kościoła" (Familiaris consortio, 25).

Na łamach Aspektów prezentujemy dziś świadectwa czterech ojców. Dzielą się oni z nami swoim doświadczeniem bycia mężczyzną, bycia mężem i bycia ojcem oraz odnajdywaniem swojej drogi bycia w Kościele.