2/ Tajemnica św. Józefa: Józef i Adam

W Bożej ekonomii Józef jest zatem tym, który łączy Jezusa z Abrahamem, a jeszcze bardziej radykalnie: tym, który poprzez całą historię ludzkości łączy Jezusa z Adamem. Trzeba to odkryć. Aby patrzeć na Józefa spojrzeniem prawdziwie teologicznym, aby zobaczyć tego "sprawiedliwego człowieka" tak, jak widzi go Bóg, trzeba odkryć tę jedyną, chcianą przez Boga, więź między Józefem a patriarchami, a nawet między Józefem a Adamem.
Tak jak Adam jest punktem wyjścia dla przymierza Boga z ludźmi (beniaminkami w wielkiej rodzinie Boga, Stwórcy i Ojca), tak jak patriarchowie są - w wierze w obietnicę - punktem wyjścia dla Nowego Przymierza, Józef także jest punktem wyjścia, w wierze - w całkowicie inny sposób, jak zobaczymy, w niezwykłym ubóstwie i ogołoceniu - dla przymierza par excellence Boga z człowiekiem. Przymierze to jest spełnieniem przymierza z Abrahamem i radykalnym podjęciem wszystkiego, co było przedtem, od czasu, gdy Adam został wygnany z Edenu. Józef zostaje wybrany przez Boga na małżonka Maryi, w której Nowe Przymierze urzeczywistni się przez działanie Ducha Świętego.
W ten sposób Józef staje się ojcem Tego, który sam jest Nowym Przymierzem - przymierzem będącym spełnieniem i jednocześnie radykalnym podjęciem wszystkiego. Przez Maryję Józef zostaje zatem powiązany jednocześnie z Abrahamem i z Adamem.

W: Marie-Dominique Philippe OP, Tajemnica św. Józefa, Warszawa 2011.